Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009

Ξαπλωμένος σε μια ρωγμή της σπείρας

Αναδεύοντας κλεμμένες υποσχέσεις

Περιορίζοντας τις οπτικές σκιάσεις

Διεσταλμένος ,διαθλώμενος ,απόγειος

Προσδιχορίζοντας

ΣΤο βάθος

Η παραμονή